ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της "Rival Shoes Bulgaria" EOOD ως παραδότρια και των πελατών της ως χρηστών της ιστοσελίδας του παρόχου www.nine.zone. Το Nine είναι εμπορικό σήμα και παντού στους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις Το Nine σημαίνει τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος "Rival Shoes Bulgaria" EOOD.

 

І. Γενικές πληροφορίες

 

1.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικά με τον παραλήπτη σύμφωνα με το νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον Nόμο για την προστασία των πελατών

Όνομα: "Rival Shoes Bulgaria" EOOD Έδρα: οδός  "Nishava" 131, Sofia Στοιχεία επικοινωνίας: 28 "Srebarna", 1407 Σόφια, email: rival.bg@abv.bg, τηλ. 0700 800 68 Δημόσια εγγραφή - №

1.2. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει εξοικειωθεί με αυτούς τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο, κουμπί, εικόνα ή εφαρμογή που βρίσκεται στον ιστότοπο www.nine.zone, ο χρήστης συμφωνεί ρητά και χωρίς όρους.

1.3. Η "Rival Shoes Bulgaria" EOOD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εμφάνηση του www.nine.zone, καθώς και το περιεχόμενό της και τους ισχύοντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσής τους στο www.nine.zone

ΙΙ. Οροι

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους τρέχοντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις έχουν την ακόλουθη σημασία: Ιστότοπος στο Διαδίκτυο είναι ένας συνδυασμός σελίδων Διαδικτύου που έχουν μια κοινή κύρια σελίδα Διαδικτύου που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.nine.zone.

Χρήστης του www.nine.zone είναι κάθε άτομο που εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή φτάνει στο www.nine.zone μέσω άλλου διαδικτυακού ιστότοπου για να αγοράσει αγαθά ηλεκτρονικά.

Εγγεγραμμένος χρήστης είναι κάθε άτομο που έχει κάνει τα βήματα που περιγράφονται από τη "Rival Shoes Bulgaria" EOOD, ως αποτέλεσμα του οποίου έχει εγγραφεί στη βάση δεδομένων Rival Shoes Bulgaria και μπορεί να ελέγξει το ιστορικό αγορών του στο www.nine.zone.

Χρήστης γρήγορης αγοράς είναι κάθε άτομο που έχει κάνει τα βήματα που περιγράφονται από τη "Rival Shoes Bulgaria" EOOD για να παραγγείλει ένα προϊόν από το www.nine.zone χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό ή να εγγραφεί στη βάση δεδομένων Rival Shoes Bulgaria.

 

Πρόγραμμα περιήγησης – ένα πρόγραμμα υπολογιστή που επιτρέπει τη μεταφορά, επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων μέσω διαφόρων τύπων πρωτοκόλλων μεταφοράς δεδομένων.

Κακή πρακτική είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα ή έλλειψη δραστηριότητας που παραβιάζει την ηθική του Διαδικτύου ή βλάπτει άτομα που συνδέονται με το Διαδίκτυο ή δίκτυα που σχετίζονται με αυτό · αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα, SPAM) · απόκτηση πρόσβασης σε πόρους χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια και κωδικούς πρόσβασης κάποιου άλλου · χρήση ελαττωμάτων συστήματος για προσωπικό όφελος ή για την απόκτηση πληροφοριών (HACK) · εκτελώντας ενέργειες που εμπίπτουν στους ορισμούς της εταιρικής κατασκοπείας ή σαμποτάζ, βλάβης ή καταστροφής συστημάτων ή πληροφοριών (CRACK), αποστολή Trojan Horses ή πρόκληση εγκατάστασης ιών ή συστημάτων ελέγχου απόστασης, διαταραχή ή διακοπή της κανονικής εργασίας ή άλλων χρηστών του Διαδικτύου και των συνδεδεμένων δικτύων της, εκτελώντας οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έγκλημα ή διοικητική κατάχρηση σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία ή με οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία που ισχύει.

Προφίλ χρήστη είναι ένα ξεχωριστό μέρος του www.nine.zone που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το χρήστη – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης – που παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει η Rival Shoes Bulgaria και επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του χρήστη και της Rival Shoes Bulgaria.

Συμφωνία για πώληση αποστάσεως – κάθε σύμβαση (συμφωνία) που συνάπτεται βάσει προσφοράς της Rival Shoes Bulgaria και ενός χρήστη, ως μέρος ενός συστήματος πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, από την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η προσφορά έως την ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση είναι υπογεγραμμένο, τα δύο μέρη δεν έχουν φυσική επαφή. Κάθε ξεχωριστή παραγγελία είναι ξεχωριστή σύμβαση. Εκφράζοντας το ενδιαφέρον για την υπογραφή σύμβασης για αγορά, ο χρήστης συμφωνεί με τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και με το περιεχόμενο της πώλησης εξ αποστάσεως, η οποία καθορίζει τους τρόπους πληρωμής και η οποία είναι προσβάσιμη στο www.nine.zone
Φυλλάδιο / ενημερώσεις / μηνύματα – εργαλεία πληροφόρησης, κυρίως ηλεκτρονικά, που αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τα καταστήματα της
Rival Shoes Bulgaria και των συνεργατών τους, και που περιλαμβάνουν την αγορά κουπονιών (voucher) ή ειδικών προσφορών προς πώληση για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

III. Εμπιστευτικότητα των υποβληθέντων δεδομένων.

 

3.1. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει η Rival Shoes Bulgaria κατά την εγγραφή ή κατά την υπογραφή σύμβασης για πώληση χωρίς εγγραφή θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή της υπηρεσίας στον χρήστη – λήψη και εκτέλεση παραγγελιών – και για επαφή με τους χρήστες σε περίπτωση τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με την παραγγελία.
3.2. Η Rival Shoes Bulgaria ακολουθεί τις απαιτήσεις του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και θεωρείται υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων του χρήστη που έχει αποκτήσει η εταιρεία κατά την υπογραφή μιας σύμβασης εξ αποστάσεως, εκτός από περιπτώσεις παραβίασης, απρόβλεπτων γεγονότων ή κακής πρακτικής που προκαλούνται από τρίτους.

3.3. Με την αποδοχή των Γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο χρήστης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του / της θα αποθηκεύονται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με αυτούς και σύμφωνα με το Νόμο και επίσης συμφωνεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα που δημοσιεύονται για γενική πρόσβαση στο προφίλ χρήστη τους στο www.nine.zone  θα χρησιμοποιηθούν από τη Rival Shoes Bulgaria για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

3.4. Η Rival Shoes Bulgaria συναινεί να μην αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία του χρήστη και να μην κοινοποιήσει τις συλλεγόμενες πληροφορίες σε τρίτα μέρη – κρατικές  αρχές, εμπορικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και άλλα – εκτός σε περιπτώσεις που: ο χρήστης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του κατά την εγγραφή του ή αργότερα · οι πληροφορίες ζητούνται από κρατικές αρχές ή αξιωματούχους οι οποίοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν εξουσιοδοτηθεί να ζητούν και να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες ενώ ακολουθούν τις νομικές διαδικασίες · είναι θέμα άλλων υποθέσεων που ορίζονται από το νόμο.

3.5. Με την εγγραφή του στο www.nine.zone, ο χρήστης συναινεί να λάβει στη διεύθυνση email του προσωπικά, διαφημιστικά ή άλλα εμπορικά μηνύματα από τη Rival Shoes Bulgaria EOOD.

 

IV. Χρήση του www.nine.zone

 

4.1. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της Rival Shoes Bulgaria, ο χρήστης μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα των ενεργειών του, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών, πνευματικών, ηλεκτρονικών ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημιών που προκλήθηκαν στη σελίδα Διαδικτύου, στις υπηρεσίες, στη Rival Shoes Bulgaria ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος με το οποίο η Rival Shoes Bulgaria υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία.

4.2. Η σελίδα Διαδικτύου απευθύνεται τόσο σε εγγεγραμμένους όσο και σε μη εγγεγραμμένους χρήστες. Η επιλογή για διαδικτυακές παραγγελίες είναι προσβάσιμη μόνο σε χρήστες με μόνιμη κατοικία στη Βουλγαρία και εκτός αυτής. Άτομα κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να συντάσσουν δηλώσεις ή να υπογράφουν συμβόλαια όπως ορίζεται από τους ισχύοντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Με την παραγγελία ή / και τη δημιουργία προφίλ, ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας (έχει κλείσει) 18 ετών.

 

4.3. Με την αποδοχή των τρεχόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει ότι όλο το περιεχόμενο, που συμπεριλάνει αλλά δεν αποτελείται αποκλειστικά από εικόνες, περιεχόμενο κειμένου ή / και πολυμέσων, σχεδιασμό, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο δημοσιεύθηκε στο www.nine.zone ανήκει στην Rival Shoes Bulgaria.

 

4.4. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να αντιγράψει, να μεταφέρει, να προσαρμόσει, να χρησιμοποιήσει, να προβάλει, να δανείσει και ούτω καθεξής το περιεχόμενο του www.nine.zone χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Rival Shoes Bulgaria, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό γίνεται για μη εμπορικούς σκοπούς.

 

V. Παραγγελία, σύμβαση και πληρωμή

 

5.1. Ο χρήστης μπορεί να παραγγείλει οποιοδήποτε από τα προϊόντα που παρουσιάζονται στη διεύθυνση www.nine.zone. Με την παραγγελία, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τύπο, τη μάρκα και το μοντέλο των προϊόντων και τον αριθμό των αντικειμένων που πρόκειται να παραγγείλει. Μπορεί επίσης να επιλέξει τους όρους πληρωμής, τον τρόπο και την προθεσμία παράδοσης σύμφωνα με αυτό που διαφημίζεται στο www.nine.zone. Με την παραγγελία, ο χρήστης συνάπτει σύμβαση με την Rival Shoes Bulgaria για την αγορά του προϊόντος που έχει επιλέξει, σύμφωνα με το τρέχον έγγραφο Γενικών όρων και προϋποθέσεων. Η σύμβαση αγοράς μεταξύ της Rival Shoes Bulgaria και του χρήστη θεωρείται έγκυρη τη στιγμή που η παραγγελία επιβεβαιώνεται από την Rival Shoes Bulgaria.

 

5.2. Το ηλεκτρονικό σύστημα αγορών του www.nine.zone αντικατοπτρίζει συνήθως τη διαθεσιμότητα προϊόντων κατά τη στιγμή της προβολής του ιστότοπου. Ωστόσο, δεδομένης της δυναμικής φύσης των διαδικτυακών πωλήσεων, είναι πιθανό ορισμένα αγαθά που εμφανίζονται ως "διαθέσιμα" στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας να έχουν εξαντληθεί και να μην μπορούν να παραγγελθούν / επιβεβαιωθούν και να παραδοθούν μέσω του www.nine.zone.

5.3. Όλες οι παραγγελίες που λαμβάνονται την Παρασκευή το απόγευμα, το Σαββατοκύριακο ή τις δημόσιες αργίες θα εξεταστούν την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

5.4. Μπορείτε να πληρώσετε την τιμή που αναφέρεται στο συμβόλαιο αγοράς χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στο www.nine.zone. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης συμφωνεί να πληρώσει για το προϊόν και με τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

5.5. Οι τιμές που ανακοινώνονται στο www.nine.zone είναι οριστικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η χρέωση παράδοσης καταβάλλεται από τον χρήστη. Εμφανίζεται κατά την παραγγελία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

5.6. Η Rival Shoes Bulgaria διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων καθώς και το κόστος παράδοσης.

5.7. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται κατά την παράδοση ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Τα στοιχεία τράπεζας της εταιρείας είναι: "Rival shoes Bulgaria" EOOD, First Investment Bank, IBAN: BG93FINV91501016650893, BIC: FINVBGSF.

 

VІ. Διανομή

 

6.1. Τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από το www.nine.zone παραδίδονται από το "Speedy Couriers" στη διεύθυνση που έχετε δώσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία "Δοκιμή πριν πληρώσετε", ως απότέλεσμα του οποίου εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε την παραγγελία, οφείλετε στον αγγελιαφόρο την παράδοση για την επιστροφή της. Κανονική παράδοση 1 έως 3 ζευγαριών παπουτσιών, των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα 2 κιλά, κοστίζει μεταξύ 4 και 5 EUR, ανάλογα με τον τόπο παράδοσης. Η παράδοση παραγγελίας από 2 έως 5 κιλά. κοστίζει μεταξύ 5 και 6 EUR, ανάλογα με τον τόπο παράδοσης. Οι αναφερόμενες τιμές είναι κατά προσέγγιση. Πρόκειται για παραδόσεις που πραγματοποιούνται εντός της Βουλγαρίας και οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι δωρεάν.

6.3. Οι παραγγελίες για τη Σόφια και για την υπόλοιπο της χώρας εκτελούνται εντός 2 ημερών μετά την πραγματοποίησή τους, μεταξύ 8 π.μ. και 5 μ.μ.

6.4. Κατά την παράδοση, ο παραλήπτης υπογράφει ένα πρωτόκολλο απόδειξης, το οποίο πιστοποιεί την άμεση εκτέλεση της παραγγελίας.

6.5. Η Rival Shoes Bulgaria προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελιών από το εξωτερικό, όπου ισχύουν και οι ισχύοντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Οι παραδόσεις στο εξωτερικό πραγματοποιούνται από την εταιρεία ταχυμεταφορών DPD. Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες τιμές και τις προθεσμίες παράδοσης για χώρες της ΕΕ, Σερβία, πΓΔΜ και άλλες χώρες εδώ: http://www.speedy.bg/begin.php?page=int_DPDEconomy=bg Μπορείτε να δείτε τις τιμές και τις προθεσμίες παράδοσης για παραδόσεις στη Ρουμανία εδώ: http://www.speedy.bg/begin.php?page=int_ExpressRO=bg Για παραδόσεις στο εξωτερικό, πρέπει να κάνετε προκαταβολή για την τιμή της παραγγελίας σας και για τα έξοδα παράδοσης.

 

VІІ. Επιστροφή χρημάτων. Εγγύηση. Ακύρωση παραγγελιών

 

7.1. Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών από την αγορά ενός προϊόντος. Σε περίπτωση κρυφών ελαττωμάτων, μπορείτε να το κάνετε μόλις τα ανακαλύψετε, αλλά όχι μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Το κόστος επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος και αποστολής νέου προϊόντος βαρύνει τον καταναλωτή. Τα επιστρεφόμενα αντικείμενα αποστέλλονται σε:

 

Sofia, 28 "Srebarna", τηλ .: 0700 800 68, 0896 736 241

7.2. Η περίοδος εμπορικής εγγύησης του προϊόντος είναι 30 ημέρες. Σε περίπτωση αποκόλλησης ή / και άλλων ελαττωμάτων που μπορούν να εξαλειφθούν και μόνο εάν το πρόβλημα δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης χρήσης, τα υποδήματα επισκευάζονται εντός 30 ημερών και αποστέλλονται μέσω ταχυμεταφοράς σε βάρος του πελάτη. Για να σεβαστείτε τα δικαιώματά σας και να συμμορφωθείτε με τον Nόμο περί προστασίας των καταναλωτών, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι:

 

Άρθρο 112. (1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση αγοράς, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση ζητώντας από τον πωλητή να φέρει τα αγαθά σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος με νέο, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή η μέθοδος αποζημίωσης που επέλεξε αυτός / αυτή είναι δυσανάλογη με την άλλη. (2) Θεωρείται ότι μια μέθοδος αποζημίωσης στον καταναλωτή είναι δυσανάλογη εάν η χρήση της επιβάλλει κόστος στον πωλητή, το οποίο είναι παράλογο σε σύγκριση με τον άλλο τρόπο αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη: 1. την αξία των αγορασθέντων αγαθών, εάν δεν υπήρχε απουσία μη συμμόρφωσης · 2. τη σημασία της μη συμμόρφωσης · 3. την ευκαιρία να προσφέρουμε στον καταναλωτή έναν άλλο τρόπο αποζημίωσης που δεν σχετίζεται με σημαντική αναστάτωση σε αυτόν.

 

Άρθρο 113. Όταν το αγορασμένο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τη σύμβαση αγοράς, ο πωλητής υποχρεούται να το συμμορφώσει με το συμβόλαιο πώλησης. (2) Η προσαρμογή των καταναλωτικών αγαθών σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την υποβολή της καταγγελίας από τον καταναλωτή. (3) Μετά τη λήξη της θητείας βάσει της παρ. 2, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση και να αποζημιωθεί ή να ζητήσει μείωση της τιμής του προϊόντος. (4) Η συμμόρφωση του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης είναι δωρεάν για τον καταναλωτή. Δεν οφείλει το κόστος αποστολής αγαθών ή υλικών και την εργασία που σχετίζεται με την επισκευή του και δεν πρέπει να υφίσταται σημαντική αναστάτωση. (5) Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη λόγω της μη συμμόρφωσης.

 

Άρθρο 114. (1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος με την επίλυση της αξίωσης σύμφωνα με το άρ. 113, έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία από τις ακόλουθες επιλογές: 1. ακύρωση της σύμβασης και επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. 2. μείωση τιμής. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή μείωση της τιμής του προϊόντος όταν ο έμπορος συμφωνήσει να αντικαταστήσει το αγορασμένο προϊόν με ένα νέο ή να επισκευάσει το προϊόν εντός ενός μηνός από την αξίωση του καταναλωτή. (3) Ο πωλητής υποχρεούται να ικανοποιήσει ένα αίτημα για καταγγελία της σύμβασης και να ανακτήσει το ποσό που πληρώθηκε από τον καταναλωτή όταν, αφού ικανοποιήσει τρεις αξιώσεις του καταναλωτή με την επισκευή του ίδιου προϊόντος, εντός της διάρκειας της εγγύησης κάτω από το άρ. 115, υπάρχει μια περαιτέρω εμφάνιση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης. (4) Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αξιώσει τη λύση της σύμβασης εάν η μη συμμόρφωση του καταναλωτικού προϊόντος με τη σύμβαση είναι αμελητέα.

 

Άρθρο 115. (1) Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του βάσει αυτής της ενότητας εντός δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος. (2) Ο όρος σύμφωνα με την παρ. 1 παύει να λειτουργεί για τον απαραίτητο χρόνο για την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος ή έως ότου επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς. (3) Η άσκηση του δικαιώματος του καταναλωτή σύμφωνα με την παρ. 1 δεν δεσμεύεται από κανέναν άλλο όρο για την υποβολή αξίωσης εκτός από τον όρο της παραγράφου. 1. Τα αναφερόμενα άρθρα προέρχονται από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.

 

7.3. Εάν το προϊόν που αποστέλλεται στον καταναλωτή δεν πληροί το επιθυμητό μέγεθος, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν για επιστροφή χρημάτων, όπου το κόστος επιστροφής και αποστολής βαρύνει τον καταναλωτή.

7.4. Σε περίπτωση που το παραγγελθέν προϊόν δεν αντιστοιχεί σε αυτό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση πώλησης και όταν ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος με την επίλυση της αξίωσης, έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία από τις ακόλουθες επιλογές: να ακυρώσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο ίδιος ή για απαίτηση μείωσης της τιμής. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή μείωση της τιμής του προϊόντος εάν η Rival Shoes Bulgaria συμφωνήσει να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα νέο ή να το επισκευάσει εντός ενός μηνός από την υποβολή της αξίωσης. Η Rival Shoes Bulgaria θα εγκρίνει αίτημα για ακύρωση της σύμβασης και θα επιστρέψει το ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής στον τραπεζικό του λογαριασμό όταν, αφού ικανοποιήσει τρεις αξιώσεις του καταναλωτή πραγματοποιώντας επισκευή του ίδιου προϊόντος, εντός της διάρκειας εγγύησης βάσει του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και υπάρχει επακόλουθη εμφάνιση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αξιώσει την ακύρωση της σύμβασης εάν η μη συμμόρφωση του προϊόντος με τη σύμβαση είναι αμελητέα.

 

7.5. Απόρριψη παραγγελίας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών (ΝΠΚ), ένας καταναλωτής που έχει την ιδιότητα ενός χρήστη κατά την έννοια του ΝΠΚ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση από απόσταση χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να πληρώσει κανένα κόστος, εκτός από τα προβλεπόμενα έξοδα , χωρίς να απαιτείται αποζημίωση ή χρηματική ποινή και χωρίς να πληρώσετε έξοδα, εκτός από τα έξοδα, στο άρ. 54, παρ. 3 και άρ. 55 του ΝΠΚ, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία: αποδοχή του προϊόντος από τον χρήστη ή από τρίτο μέρος εκτός του ταχυμεταφορέα. Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί μόνο εάν πληρούνται απαραίτητα οι ακόλουθες προϋποθέσεις: το προϊόν που αγοράστηκε πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία, χωρίς ίχνος χρήσης ή παραμόρφωση και πρέπει να συνοδεύεται από τυχόν έγγραφα που λαμβάνονται με το προϊόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 55 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών. Τα έξοδα μεταφοράς της επιστροφής του προϊόντος από τον καταναλωτή στη Rival Shoes Bulgaria βαρύνουν τον χρήστη και η επιστροφή γίνεται στο γραφείο στη Σόφια, οδός "Σρέμπαρνα" 28. ή μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών "Speedy". Η Rival Shoes Bulgaria επιστρέφει στον καταναλωτή το ποσό που κατέβαλε για τον επιστρεφόμενο προϊόν στον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή το αργότερο 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Rival Shoes Bulgaria έλαβε το επιστρεφόμενο προϊόν.

Όταν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως, ο καταναλωτής πρέπει να στείλει ή να παραδώσει το προϊόν πίσω στον έμπορο ή στο εξουσιοδοτημένο άτομό του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής κοινοποίησε ο έμπορος της απόφασής του να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται εάν ο καταναλωτής στέλνει ή χειρίζεται το προϊόν πίσω στον έμπορο πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Όταν ένας καταναλωτής επιστρέφει ένα προϊόν που αγοράστηκε από το www.nine.zone με την εταιρεία ταχυμεταφορών "Speedy", η τιμή του προϊόντος επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή μετά το άνοιγμα της αποστολής και καθορίζεται με τη σύνταξη δήλωσης ευρημάτων ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της παραπάνω σ. 7.5.4. Εάν το προϊόν δεν αντιστοιχεί στα παραπάνω, θα επιστραφεί με έξοδα του καταναλωτή στη διεύθυνση από την οποία στάλθηκε στη Rival Shoes Bulgaria. Το προϊόν που αγοράστηκε από το www.nine.zone επιστρέφεται στη διεύθυνση της Rival Shoes Bulgaria στη Σόφια – οδός "Σρέμπαρνα" 28

 

VІІІ. Διαφορές και παράπονα

 

8.1. Σε περίπτωση ανεπίλυτων ζητημάτων, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να πάει σε έναν εκπρόσωπο της εταιρείας στη διεύθυνση που παρέχεται για αλληλογραφία.

8.2. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ της Rival Shoes Bulgaria και του καταναλωτή θα επιλυθούν με κοινή συμφωνία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα παραπεμφθούν στο αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία.